Error: No articles to display

Waar staan we voor?

Buddyhulp en Corona

Wat betekenen de nieuwe Coronaregels voor onze huidige en nieuwe Buddy’s en cliënten? We constateren dat we voorlopig gewoon met ons werk door kunnen gaan en cliënten kunnen blijven helpen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zeker in deze moeilijke tijd. Natuurlijk houden we rekening met de volgende regels:

  • Huisbezoek mag plaats vinden, onder de algemene coronarichtlijnen, zoals het houden van 1 ½ meter afstand en thuisblijven bij klachten.
  • Er is een restrictie van maximaal 4 op het aantal personen dat binnen mag zijn
  • Als je je er niet goed bij voelt om iemand in deze tijd te bezoeken of te ontvangen, dan kijken we graag samen met je naar andere mogelijkheden.

Nieuwe Buddy’s en cliënten zijn dan ook harte uitgenodigd om zich te blijven aanmelden. Alle hulp is welkom!

Coördinator gezocht!
 

De missie van Stichting Buddyhulp: mensen in moeilijke situaties vooruit helpen.

Door veranderingen in de zorg, individualisering, vergrijzing en een zich terugtrekkende overheid wordt het voor veel mensen steeds lastiger om vanuit een moeilijke situatie het leven weer op de rails te krijgen (of te houden) – men is meer op zichzelf en de naaste omgeving aangewezen.

Buddyhulp helpt die mensen. Door ze gericht stappen te laten maken. En zo echt een verschil te bewerkstelligen.


De vrijwillige buddy’s van Buddyhulp bieden geen vrijblijvende ondersteuning: samen met de cliënt bepalen we een realistisch doel, dat binnen een bepaalde periode te bereiken is.

Buddyhulp is daarmee anders dan een maatjesproject. Een buddy is er niet alleen voor de gezelligheid, maar gaat met de cliënt aan de slag om het gestelde doel te bereiken.

Buddyhulp is actief in de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught en Oss. Dat betekent dat zowel cliënten als buddy’s woonachtig zijn in dit gebied.

Organisatie

Het werk van de vrijwillige buddy’s draait om vertrouwen, expertise en kwaliteit. Daarom zette Stichting Buddyhulp een infrastructuur op die een duurzame kwalitatieve inbreng garandeert.

Zo worden alle buddy’s begeleid door buddycoördinatoren, in groepen verdeeld over de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught en Oss. De buddycoördinatoren vormen de ruggengraat van de vrijwilligersorganisatie: zij verzorgen de intakegesprekken met cliënten en nieuwe buddy's, leiden de periodieke samenkomsten, en staan in contact met het bestuur.

Stichting Buddyhulp werkt met heldere reglementen; interne procedures en afspraken zijn nauwkeurig vastgelegd. Bovendien is er een onafhankelijke klachtencommissie. Stichting Buddyhulp voldoet hierdoor aan alle eisen die behoren bij de ANBI-status.

coordinatoren

Het bestuur van Stichting Buddyhulp bestaat uit maatschappelijk betrokken en ervaren leden met een groot netwerk.

En er is een Comité van aanbeveling, dat periodiek adviseert en (direct en indirect) bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen.