De buddy's zijn "mensenmensen", ze zijn solidair, oordelen niet snel en staan open voor de leefwereld van het maatje. Zij zijn er voor de ander door te praten, te luisteren, het hebben over de frustaties die horen bij ziek zijn. Een buddy biedt steun door oplossingen te bedenken, grapjes te maken, door praktische zaken te regelen, zoals een ziekenhuisbezoek of gewoon samen naar de film of naar het park te gaan.