Error: No articles to display

Word doorverwijzer voor Buddyhulp

Buddyhulp is een stichting die bestaat uit gemotiveerde vrijwilligers. Zowel de buddies, de coördinatoren als de bestuursleden zijn vanuit oprechte betrokkenheid actief, zonder enig beloning. Gelden voor training e.d. worden louter verkregen uit subsidies en donateurs. Het budget biedt dan ook onvoldoende ruimte voor campagnes ter vergroting van de naamsbekendheid. Daarom zijn wij nagenoeg geheel afhankelijk van doorverwijzers die onze stichting bekendmaken bij diegenen waarvoor het allemaal bedoeld is. Tot die doorverwijzers behoren onder andere huisartsen, het Vicky Brown huis, Stichting Eet met je hart. Staat u ook in contact met mogelijke cliënten van Buddyhulp, die toe zijn aan de vrijwillige inbreng van een buddy? Word dan doorverwijzer. Wilt u hierover meer weten? Bel dan met 06 27068744.