En heeft u daarvoor 2 uur per week tijd?

Altijd al anderen willen helpen?

Word nu vrijwillig buddy bij Buddyhulp

Buddyhulp

ANBI logoAls organisatie met een ANBI status (Algemeen Nut Beoogende Instelling) is men verplicht een aantal gegevens openbaar te maken middels een website. De gegevens van de stichting Buddyhulp treft u hieronder aan.

 

Naam:

Stichting Buddyhulp

Fiscaal nummer:

KvK-nummer: 17235455
RSIN: 820036833

Contactgegevens:

Deze kunt u vinden onderaan elke pagina

De Doelstelling:

Op de pagina "de stichting" vind u de doelstelling van onze stiching.

Bestuurssamenstelling:

Op de pagina "de stichting" vind u een overzicht van het bestuur. 

Namen van de bestuurders:

Op de pagina "de stichting" vind u een overzicht van het bestuur. 

Uitgeoefende activiteiten:

Op de pagina "De buddy is er voor jou" vind u uitleg over onze activiteiten.

De kaart geeft, grofweg, ons werkgebied in NO Brabant weer en bevat de volgende gemeenten:

Bernheze Boekel Boxmeer
Boxtel Cuijk Haaren
Heusden ’s-Hertogenbosch Grave
Landerd Mill en Sint Hubert Oss
Schijndel Sint Anthonis Sint-Michielsgestel
Sint-Oedenrode Uden Veghel
Vught    


buddyhulp regio

Bij Buddyhulp staat de cliënt centraal, direct gevolgd door de buddy. Want Buddyhulp zou niet kunnen bestaan zonder de oprecht betrokken vrijwilliger die zich volledig belangeloos inzet voor anderen. Cliënten zijn diegenen die graag gedurende enkele uren per week of per twee weken een goed gesprek aangaan met een buddy, of er bijvoorkeur opuit trekken (mits de omstandigheden dit toelaten). Buddyhulp is actief in de regio Noordoost-Brabant. Dat betekent dat zowel cliënten als buddies woonachtig zijn in dit gebied. 

bestuur

 

De buddycoördinatoren begeleiden ieder een groep buddy's. De groepen zijn verdeeld over Noordoost-Brabant. Een buddycoördinator leidt de periodieke samenkomsten van diens groep, verzorgt de intakegesprekken met cliënten en nieuwe buddy's, en staat in contact met het bestuur. Zij vormen de ruggengraat van de vrijwilligersorganisatie.

coordinatoren

De stichting hecht aan een hoge mate van kwalitatieve dienstverlening, ondanks dat iedereen binnen de stichting op vrijwillige basis actief is. Om dat hoge niveau te bereiken en te borgen is er een infrastructuur opgezet die garant staat voor de duurzame kwalitatieve inbreng. Dat betekent dat er naast het bestuur een Comité van aanbeveling is opgezet, er een onafhankelijke Klachtencommissie in het leven is geroepen, en de stichting voldoet aan alle eisen die behoren bij de ANBI-status. Daarnaast werkt de stichting met heldere reglementen en worden interne procedures en afspraken nauwkeurig vastgelegd.

Onderstaand treft u de betrokkenen aan. We stellen ze graag aan u voor.

 
Draag bij aan het welbevinden van anderen! Word sponsor. Samen maken we de wereld een stukje mooier.
{rsform 5}

Uw hulp als sponsor of donateurs is nodig!

Vaak wordt ons gevraagd; ‘Als je met vrijwilligers werkt, dan heb je toch ook helemaal geen kosten?’ Een vraag die wij heel goed begrijpen, maar de werkelijkheid is echter compleet anders.

Om te beginnen; buddies moeten getraind worden door professionals om op hun taken voorbereid te zijn. Er gelden dan ook kosten voor deze professionele trainers, trainingsmaterialen, het verblijf ter plaatse (overnachting en eten bij trainingslocaties) en bijvoorbeeld een vergoeding voor reiskosten). Van iedere buddy wordt een Verklaring van Goed Gedrag opgevraagd (aanschaf via Gemeente). Ook is er een kleine maandelijkse vergoeding per buddy/ cliënt beschikbaar om de cliënt mee buitenshuis te nemen (indien deze daartoe voldoende mobiel is). Er vinden 6-wekelijkse terugkomavonden voor de buddies plaats. De coördinatoren krijgen telefoons ter beschikking gesteld om hun contacten met cliënten, buddies en andere betrokkenen te onderhouden. En ga zo maar door.

Dit alles kan alleen uitgevoerd worden dankzij de financiële ondersteuning door subsidies en van sponsors en donateurs. Help ons ook om onze belangrijke hulp uit te voeren en doe financieel mee. We kunnen uw hulp enorm goed gebruiken.

Het Comité van aanbeveling

Marc Lammers, Ton Rombouts, Bob Hutten, Adrie van Osch en Bisschop Gerard de Korte onderschrijven van harte het belang van het werk dat de vrijwilligers van Stichting Buddyhulp verrichten. Met overtuiging verbinden zij hun naam aan de Stichting. Zij adviseren periodiek het bestuur en dragen direct en indirect bij aan de realisatie van de doelstellingen die de stichting geformuleerd heeft. Daartoe vinden periodieke samenkomsten plaats en is er een rechtstreekse verbinding in voorkomende gevallen.

Marc Lammers

Bob Hutten

Ton Rombouts

Adrie van Osch

Gerard de Korte

Het bestuur van Stichting Buddyhulp

Net als alle buddies en buddycoördinatoren, zijn alle bestuursleden actief op vrijwillige basis. De bestuursleden zijn allen uiterst maatschappelijk betrokken, beschikken over een groot netwerk, hebben eerdere bestuurlijke ervaring en hebben zich volledig gecommitteerd aan de doelstellingen van de Stichting. Het huidig bestuur is in deze samenstelling gevormd op 1 januari 2014. De functieverdeling; voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid marketing & communicatie.

Henk Engel

Marijke Rombouts

Leo Kammers

Marcel Ploegmakers