Word nu vrijwillig buddy bij Buddyhulp

Altijd al anderen willen helpen?

En heeft u daarvoor 2 uur per week tijd?

Steun ons!

Draag bij aan het welbevinden van anderen! Word sponsor. Samen maken we de wereld een stukje mooier.
{rsform 5}

Uw hulp als sponsor of donateurs is nodig!

Vaak wordt ons gevraagd; ‘Als je met vrijwilligers werkt, dan heb je toch ook helemaal geen kosten?’ Een vraag die wij heel goed begrijpen, maar de werkelijkheid is echter compleet anders.

Om te beginnen; buddies moeten getraind worden door professionals om op hun taken voorbereid te zijn. Er gelden dan ook kosten voor deze professionele trainers, trainingsmaterialen, het verblijf ter plaatse (overnachting en eten bij trainingslocaties) en bijvoorbeeld een vergoeding voor reiskosten). Van iedere buddy wordt een Verklaring van Goed Gedrag opgevraagd (aanschaf via Gemeente). Ook is er een kleine maandelijkse vergoeding per buddy/ cliënt beschikbaar om de cliënt mee buitenshuis te nemen (indien deze daartoe voldoende mobiel is). Er vinden 6-wekelijkse terugkomavonden voor de buddies plaats. De coördinatoren krijgen telefoons ter beschikking gesteld om hun contacten met cliënten, buddies en andere betrokkenen te onderhouden. En ga zo maar door.

Dit alles kan alleen uitgevoerd worden dankzij de financiële ondersteuning door subsidies en van sponsors en donateurs. Help ons ook om onze belangrijke hulp uit te voeren en doe financieel mee. We kunnen uw hulp enorm goed gebruiken.

Het Comité van aanbeveling

Marc Lammers, Ton Rombouts, Bob Hutten, Adrie van Osch en Bisschop Gerard de Korte onderschrijven van harte het belang van het werk dat de vrijwilligers van Stichting Buddyhulp verrichten. Met overtuiging verbinden zij hun naam aan de Stichting. Zij adviseren periodiek het bestuur en dragen direct en indirect bij aan de realisatie van de doelstellingen die de stichting geformuleerd heeft. Daartoe vinden periodieke samenkomsten plaats en is er een rechtstreekse verbinding in voorkomende gevallen.

Marc Lammers

Bob Hutten

Ton Rombouts

Adrie van Osch

Gerard de Korte

Het bestuur van Stichting Buddyhulp

Net als alle buddies en buddycoördinatoren, zijn alle bestuursleden actief op vrijwillige basis. De bestuursleden zijn allen uiterst maatschappelijk betrokken, beschikken over een groot netwerk, hebben eerdere bestuurlijke ervaring en hebben zich volledig gecommitteerd aan de doelstellingen van de Stichting. Het huidig bestuur is in deze samenstelling gevormd op 1 januari 2014. De functieverdeling; voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid marketing & communicatie.

Henk Engel

Marijke Rombouts

Leo Kammers

Marcel Ploegmakers