Error: No articles to display

Word BelBuddy!

  

Red je het even niet alleen? Een Buddy helpt.

De luisterende oren van BelBuddy's bieden steun

Normaal gesproken gaan de honderd Buddy's van Buddyhulp bij hun cliënten langs voor een gesprek en een steuntje in de rug. Vanwege de coronamaatregelen kan dat niet meer, maar wél op afstand, via de telefoon. Buddyhulp is daarom begonnen met BelBuddy's, een actie waarbij de Buddy's vanachter de telefoon mensen helpen.

Cliënten kunnen zich aanmelden voor een periodiek gesprek, meestal wekelijks, om zo hun verhaal kwijt te kunnen. Waar nodig kan de tele-Buddy verder helpen. Op dit moment zijn er negen Belbuddy's die gekoppeld zijn aan een cliënt. Die voeren volgens Buddyhulp soms moeilijke gesprekken. Het zijn volgens de organisatie toch al kwetsbare mensen die nu bijna niemand zien of spreken en zich erg eenzaam en in de steek gelaten voelen.

Aanmelden

De Belbuddy's hebben ruimte voor meer cliënten die behoefte hebben aan een luisterend oor. Wie dat kan gebruiken, kan contact opnemen via:  of
bellen met 06-270 68 744.

Ook mensen die graag BelBuddy willen worden kunnen daar terecht om cliënten een wekelijks steuntje of belletje te geven.